Shinnecock Nation מחדשת חקלאות אצות

algaeurope.org     חקלאות ימית 2022 האיחוד האירופי

Iנמשך שלנו נשים של אצות סדרה, אנחנו מבקרים עם חבר שבט שינקוק טלה טרוגה, שהיא לא רק עורכת דין של השבט, היא גם חברה ב-Shinnecock Kelp Farmers' Coop החדש שהוקם, בשטח שינקוק בהמפטונס היוקרתי בניו יורק. על פי הערכות, 1,500 חברי שינקוק נותרו בארה"ב, וכמחציתם חיים בשטח האומה בלונג איילנד.

בראיון זה מתאר טלה את החשיבות ההיסטורית של אצות וקו חוף בריא, קריטי לתרבותו העתיקה של השינקוק; כיצד הוא כמעט נהרס, והצעדים שננקטו על ידי שש נשים כדי לבנות מחדש ולחדש את חקלאות האצות ואת הקהילה המבוססת על אצות הים.

כל הזכויות שמורות. נדרש הרשאה להדפסת מאמרים בשלמותם. חייב לכלול הצהרת זכויות יוצרים והיפר-קישורים חיים. איש קשר david@algaeplanet.com. Algae Planet מקבלת כתבי יד בלתי רצויים לעיון, ואינה לוקחת אחריות על תוקפן של טענות שהועלו במאמר המערכת שהוגש.

חקלאות ים ארה"ב 2022
מודעת אלגמטריה

הירשם

מועצת המשרות בתעשיית האצות

ארכיון