De 23 acties van de Europese Commissie om de algensector vooruit te helpen

  ZeelandbouwAPAC
Algen Sector

De Europese Commissie heeft als uiteindelijk doel om duurzaam geproduceerde en veilige producten op basis van algen op de markt te brengen.

OOp 15 november 2022 heeft de Europese Commissie de Mededeling “Naar een sterke en duurzame algensector in de EU'' — een baanbrekend initiatief om het potentieel van algen in de Europese Unie te ontsluiten.

De mededeling stelt 23 maatregelen voor om kansen te creëren voor de industrie om haar te helpen uitgroeien tot een "robuuste, duurzame en regeneratieve sector die in staat is om aan de groeiende vraag van de EU te voldoen".

De EU is wereldwijd een van de grootste importeurs van zeewierproducten en de vraag zal naar verwachting in 9 2030 miljard euro bedragen, met name in de productie van voedsel, cosmetica, farmaceutica en energie.

23 acties om de algensector een boost te geven

De 23 acties, bedoeld om het ondernemingsklimaat te verbeteren, het maatschappelijk bewustzijn en de acceptatie van algen en op algen gebaseerde producten door consumenten te vergroten, en de hiaten in kennis, onderzoek en technologie te dichten, omvatten:

  • het ontwikkelen van een nieuwe toolkit voor algenkwekers;
  • het vergemakkelijken van de toegang tot de mariene ruimte, het identificeren van optimale locaties voor zeewierkweek en het opnemen van zeewierkweek en meervoudig gebruik van de zee in maritieme ruimtelijke plannen;
  • samen met het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), normen ontwikkelen voor algeningrediënten en verontreinigingen, evenals voor algenbiobrandstof;
  • beoordeling van het marktpotentieel, de efficiëntie en de veiligheid van op algen gebaseerde materialen bij gebruik in bemestingsproducten;
  • de algenmarkt onderzoeken en marktstimulerende mechanismen voorstellen om de overdracht van technologie van onderzoek naar markt te ondersteunen;
  • financiering van proefprojecten voor loopbaanheroriëntatie en ondersteuning van innovatieve KMO's (wat zijn KMO's?) en projecten in de algensector;
  • het uitvoeren van studies en discussies om meer kennis op te doen over de mogelijkheden van zeewier om de klimaatverandering te beperken en de rol van zeewier als blauwe koolstofputten;
  • vaststelling van maximumgehalten aan verontreinigingen en jodium in algen;
  • ondersteuning, via Horizon Europa en andere EU-onderzoeksprogramma's, van de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde algenverwerkingssystemen, nieuwe productiemethoden en algenkweeksystemen;
  • bevordering van bewustmakingsacties en analyse van de beschikbaarheid van algengerelateerde gegevens.

De mensen en organisaties die actief zijn in de algensector zullen belangrijke partners zijn voor de uitvoering van de voorgestelde acties. Alle betrokkenen zijn welkom lid worden van het EU4Algae-forum gelanceerd door de Commissie in februari van dit jaar.

Volgende stappen

De Commissie zal de mededeling van 11/15/22 bespreken met het Europees Parlement en de Raad. De Commissie zal de uitvoering van de 23 acties coördineren met de lidstaten, de industrie (bv. via het EU4Algae-forum) en andere relevante belanghebbenden.

De Commissie zal tegen eind 2027 een verslag opstellen waarin de voortgang bij de uitvoering van de mededeling wordt beoordeeld.

Alle rechten voorbehouden. Toestemming vereist om artikelen in hun geheel te herdrukken. Moet copyrightverklaring en live hyperlinks bevatten. Contact david@algaeplanet.com. Algae Planet accepteert ongevraagde manuscripten ter overweging en neemt geen verantwoordelijkheid voor de geldigheid van claims in ingediende redactionele artikelen.

zeelandbouw.eu
Algametrische advertentie

Inschrijven

Vacaturebank voor zeewierindustrie

Een beginnershandleiding